Privacy policy

Broadcast Innovators doet er alles aan om op een verantwoorde manier met uw gegevens om te gaan. Op enkele onderdelen op deze website vragen wij informatie van u. In deze verklaring wordt uitgelegd hoe Broadcast Innovators met deze gegevens omgaat en waar ze voor gebruikt worden.

Verzamelen van persoonlijke gegevens
Op sommige pagina’s van de website wordt u gevraagd om persoonlijke gegevens in te vullen. Denk bijvoorbeeld aan het inschrijven voor een product of als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. Broadcast Innovators verzamelt informatie over de pagina’s die u bezoekt binnen onze site. Deze informatie wordt niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens.

Het gebruik van persoonlijke gegevens
Als u persoonlijke gegevens achterlaat, worden deze gebruikt voor de volgende zaken:

 • Voor de correcte verwerking en verzending van uw opdrachten;
 • Voor de registratie van garantie;
 • Voor het verzorgen van de facturatie.

In bepaalde gevallen zal Broadcast Innovators derden voorzien van uw persoonlijke gegevens indien de wet dit vereist in de volgende gevallen: (1) Te voldoen aan wettelijke verordeningen of juridische processen met betrekking tot Broadcast Innovators of de website; (2) De rechten en eigendommen van Broadcast Innovators en eventuele verwante websites te beschermen; (3) Te kunnen reageren in dringende omstandigheden met betrekking tot het beschermen van de persoonlijke veiligheid van onze werknemers. (4) Om correct uw order te kunnen verwerken in samenwerking met bijvoorbeeld een importeur/distributeur.

Beheer van u persoonlijke gegevens
Als u zich registreert of indien u Broadcast Innovators op andere wijze van uw persoonlijke gegevens voorziet, deelt Broadcast Innovators deze gegevens nooit zonder uw toestemming met derde partijen, met uitzondering van de hierboven beperkte uitzonderingen die eerder zijn vermeld. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de bovenstaande doeleinden.

 

 

Privacyverklaring

In bepaalde gevallen verwerkt Broadcast Innovators privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

Broadcast Innovators vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Broadcast Innovators

KvK: 57255814

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

+31 30 850 60 30

info@broadcastinnovators.com

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten, functionaliteiten en eventuele webshop die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • e-mailadres
 • IBAN
 • informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
 • telefoonnummer

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteit u gebruikt):

 • om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites;
 • om uw bestelling te verwerken en u in te lichten over het verloop daarvan;
 • om uw sollicitatie te verwerken;
 • om uw klacht of uw reactie op een klacht te verwerken;
 • om u te benaderen over uw klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren;
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • om u gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op onze websites;
 • om u nieuwsbrieven te versturen;
 • om uw vragen te beantwoorden via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • om onze websites te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo geven wij uw gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij u te bezorgen.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Profilering en cookies

Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit uw account en uw aankopen in onze webshop) met elkaar, om u de beste online ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die u hebt achtergelaten op, of via onze websites, te weten:

Door uw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij uw interesses. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor u personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat u content op de verschillende websites te zien krijgt, die voor u minder interessant zijn.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze websites zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de wijze waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze websites worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U kunt contact opnemen met Broadcast Innovators om uw gegevens in te zien en te wijzigen:

Gebruik onderstaand email adres om met ons in contact te komen:

info@broadcastinnovators.com

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, zich adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN en uw pasfoto af te schermen.

Autorteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 januari 2021.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven.